+(31)6 22 39 65 25

 

Disclaimer /Gebruikersovereenkomst Streamer Communicatie

 

Streamer Communicatie is gevestigd te Breda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ……..

De website streamer-communicatie.nl is het eigendom van en wordt beheerd door:

Streamer Communicatie
Strijerlaan 34
4835 RE Breda

E info@streamer-communicatie.nl

 

Gerelateerde informatie:

Leveringsvoorwaarden
Verwerkersovereenkomst
Privacy Beleid

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Streamer Communicatie en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website streamer-communicatie.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Streamer Communicatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden website & informatie
Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Streamer Communicatie.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Streamer Communicatie het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Streamer Communicatie bevindt of via de link naar de website van Streamer Communicatie wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Streamer Communicatie staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Streamer Communicatie is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Streamer Communicatie van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Streamer Communicatie heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy
Streamer Communicatie verwijst hiervoor naar haar Privacy-beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG.

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Streamer Communicatie op via het contactformulier.

Streamer Communicatie, versie 22 mei 2018