+(31)6 22 39 65 25

COMMUNICATIE-ADVIES

 

Streamer voorzag de afgelopen jaren diverse klanten van communicatie-advies.
De titel ‘communicatie-adviseur’ is onbeschermd, met als gevolg een astronomisch aantal ‘consultants’ op het terrein van communicatie. Natuurlijk zijn er tal van gedegen beroepsopleidingen op dit gebied, maar de praktijk wijst uit dat als het er echt op aan komt ‘boekenwijsheid’ niet afdoende is. Het gaat om praktijkervaring zoals het kunnen omgaan met de pers, politieke realiteitszin en gevoel voor haalbaarheid. Het streven naar zoveel mogelijk transparantie. Onder het wijze motto: ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel’.

Daarbij moet worden aangetekend dat veel bedrijven en instellingen die denken te kampen met een communicatie-issue, feitelijk een organisatorisch probleem hebben. Met de woorden van een oud-directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst: ‘Communicatie is geen Haarlemmerolie!’.

 

Heldere en pragmatische analyse

 

Net als voor het vak van tekstschrijver geldt bij communicatie-advisering dat een gedegen voorbereiding een absolute must is. Want vaak weet de klant maar ten dele waar de schoen wringt. Dan is een heldere en pragmatische analyse een eerste vereiste voordat kan worden overgegaan tot adviezen of verdere plannen. Sterker nog: vaak is die eerste fase van probleemstelling de meest cruciale. In deze en volgende fasen staat Streamer de klant graag met raad en daad terzijde!

 

Ervaring

 

In de periode 2001 tot 2005 was Paul Hager communicatie-adviseur van de staf van het Juliana Kinderziekenhuis / Rode Kruisziekenhuis in Den Haag.

In 2002 werkte hij als communicatie-adviseur voor energiebedrijf UNA (Utrecht) ten tijde van de overname door Reliant Energy (Texas, US).

Op verzoek van het district Schiphol van de Koninklijke Marechaussee, inventariseerde Streamer in 2006 de totale communicatie-behoefte van dit district dat de beveiliging van onze nationale luchthaven tot taak heeft. In 2006 werkte Paul Hager voor de staf van de Koninklijke Marechaussee als communicatie-adviseur en redacteur in het kader van de personeelscampagne ‘Leiderschap met Lef’.

In 2008 assisteerde hij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC), Divisie Peri-Operationele Zorg en Spoedeisende Hulp, bij de inventarisatie van met name de interne communicatie-behoeften.

In 2009/2010 adviseerde Paul Hager de staf van de Koninklijke Marechaussee rond de huidige en toekomstige positionering van de Sectie Interne Communicatie.

In 2012 gaf Streamer communicatie-advies (brochures, website) aan Data Excellence, experts in datamigratie (Nieuwegein).

Van 2012 tot en met 2015 adviseerde Streamer The Future Group (IT-gigant TFG te Zoetermeer).

In 2017 mocht Streamer zich buigen over met name de interne communicatie Treant Zorggroep, met drie locaties (Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen) het op één na grootste ziekenhuis van Noord-Nederland.

In 2018 startte Streamer met IT communicatie-advies (digitalisering) voor de gemeente Breda, hetgeen resulteerde in onder meer het Masterplan Bredata en de website smartcitybreda.com. Anno Nu is Streamer nauw betrokken bij een aantal van de ‘pilots’ die voortvloeien uit het Masterplan.

In 2022 verrichtte Streamer tekst- en communicatiewerkzaamheden (o.m. een vernieuwde website) voor Classic Young Masters.